Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Om oss

By Brug AS er en tradisjonsrik bedrift på Byafossen i Steinkjer kommune. Selskapets kjerneaktiviteter er i dag eiendomsforvaltning og skogbruk. Vi er også en langsiktig medeier i lokale foretak som Sagamat AS og Steinkjer Mekaniske AS.

Bedriften eier skogeiendommer i kommunene Verdal, Steinkjer og Snåsa, med hovedvekt i Kvam i Steinkjer kommune. Det dreier seg om tradisjonelt skogbruk med uttak av virke til papirindustri og sagbruk.

Vi er opptatt av å ivareta miljøverdier, og det finnes tre verneområder på selskapets eiendommer: Byahalla naturreservat, Kvamsfjellet naturreservat og Lystjønna naturreservat.

Vårt administrasjonskontor finner du i et lett gjenkjennelig rødt hus i Helgesvegen 2. I tillegg til bedriftens egen arbeidsstokk har ansatte i Nordtømmer AS kontor her.

Like i nærheten ligger våre lagerlokaler. Her tilbyr vi prisgunstig og lett tilgjengelig oppbevaring tilpasset kundens behov.

By Brug AS legger også til rette for gode naturopplevelser med laksefiske i Byaelva og jakt i Kvam.

A/S Helge-Rein-By Brug ble etablert 21. oktober 1896. I 2008 fusjonerte selskapet med Forseth Brug AS, og endret navn til By Brug AS.

Fremstilling av tremasse, som er råstoff i papirproduksjon, var bedriftens viktigste virksomhet fra 1897 til nedleggelse av tremassefabrikken i 1992.

Etter avvikling av tremasseproduksjonen ble deler av fabrikken bygd om til Byafossen kraftstasjon. Denne ble innviet i 1994.

Kveldsbilde_fabrikk
Storåselva

I 1998 ble selskapets andre kraftstasjon åpnet i Sundfossen. I 2008 ble begge anleggene solgt til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS (NTE).

By Brug AS innehar fremdeles fallrettighetene i Byafossen og Sundfossen, og har dessuten en andel av fallrettighetene i Storåselva i Snåsa kommune.

Forvaltning av fornybare energiressurser har vært en viktig del av By Brugs historie, og vil forbli en prioritert virksomhet for selskapet  i tiårene fremover.